Phishing

Phishing er den største cybertrusselen

Ansatte er det svakeste leddet i cybersikkerheten hos alle bedrifter. Dette blir i økende grad utnyttet av profesjonelle kriminelle, som angriper de ansatte med sosial manipulasjon gjennom epost, SMS og telefon.

Phishing

Phishing er en type nettsvindel hvor kriminelle sender en epost med en link eller vedlegg som er skadelig hvis man åpner den.

Spear Phishing

Spear phishing er et mer målrettet angrep hvor angriperene bruker navn og informasjon om beriften for å lure mottageren.

Smishing

SMS-phishing er bruk av tekstmeldinger i stedet for epost for å lure mottakeren til å trykke en link eller gi fra seg informasjon.

Vishing

Voice-phishing er at kriminelle ringer ansatte direkte for å lure de til å gi fra seg informasjon eller tilgang til verdier.

"Sosial manipulasjon — og spesielt phishing— er med klar margin den største trusselen den private sektoren i Europa står overfor."

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2020

Store kostnader ved innbrudd

Næringslivets Sikkerhetsråd estimerer gjennomsnittlig årlige kostnader på 1,3 milliarder kroner for sikkerhetsinnbrudd i norske bedrifter.

Sterk vekst i angrep og kostnader fra phishing

Kostnader for bedrifter fra phishing angrep som ender i løsepengevirus er i eksplosiv vekst, både i Norge og på verdensbasis. Dette henger sammen med en tilsvarende økning i antall angrep.

Mye oppdages aldri

Uten trening blir opptil 37% av phishing eposter aldri oppdaget, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. 

Spear phishing 

Nesten ni av ti bedrifter blir årlig angrepet ved Spear Phishing, en avansert form for phishing.

Mange innbrudd

55% av alle organisasjoner verden over opplevde innbrudd ved bruk av phishing i 2019.

"Det mest økende problemet er phishing og sosial manipulering. Dette har økt fra åtte til 18 prosent på to år, noe som er en dramatisk økning."

Oppgradér sikkerheten din.
Book en demo i dag.